Graphic Facilitation Leaders Connect, Brussel

Op 21 april kwamen in Brussel een kleine 150 mensen bijeen tijdens “Leaders Connect” om zich te verdiepen in de uitdagingen voor leiders in de 21ste eeuw. Veranderlab was door de organisatie gevraagd voor “graphic facilitation” . Ik zou er nog steeds geen goed Nederlands woord voor weten ;).

De organisatoren hadden goed nagedacht hadden over de manier waarop ze de inhoud van de bijeenkomst over het voetlicht wilden laten komen. Niet alleen inspiratie bieden via goede sprekers, maar de deelnemers ook onderling met elkaar in gesprek te brengen via “council meetings” in tipi’s en tijdens “world cafées”. Immers: Hoe groter de congruentie is tussen inhoud en vorm, hoe groter de kans op impact!

De ambitie van de organisatie inspireerde mij als “graphic facilitator” tot een nieuw model poster: Aan de linkerzijde de samenvatting op hoofdlijnen van de presentaties en op de rechterhelft ruimte voor de feedback uit de tipi’s en het “world cafe”. Om toch een beetje regie te houden over de artistieke kwaliteit van het geheel, heb ik templates ontworpen die bij de onderwerpen van de presentaties pasten: dartpijltjes voor Raj Sisodia over doelen, plantjes voor Gonzalo Muñoz en Rob Hopkins over de zorg voor onze planeet en pijlen voor de sessie van Jackie Lynton over de menselijke interactie.

De templates hebben we samen met een goede stift in de tasjes voor de facilitators gestopt. Aan het eind van elke sessie brachten de facilitators de resultaten naar het “Drawing Station” zodat ze op de posters konden worden geplakt.

De posters hebben we na elke ronde opgehangen in de centrale hal. Leuk om te zien hoe goed het werkelijk doorvoeren van congruentie uitwerkte. Wij konden ons in de tekeningen tot de hoofdlijnen beperken, omdat de rijkdom aan inzichten en ideeën van de deelnemers zichtbaar werd via de templates. Het geheel nodigde uit tot waardoor ook de reflectie op het geheel op gang kwam.

Aan het eind van de middag hebben we de drie posters gepresenteerd. Groot applaus en bedankjes van de sprekers en de organisatie. Maar ook leuk om te zien hoe vaak te posters gedeeld zijn via sociale media door de deelnemers en de sprekers!

Ook behoefte aan een workshop of conferentie met impact? Bel met Emilie op 0612535818of mail naar erandoe@veranderlab.nl. Geïnteresseerd in “Leaders Connect”? Het programma vind je op de website van Lead-In.

 

Digitaal Dossier voor een digitale overheid

De Rijksoverheid wil vanaf 2017 papierloos werken. Dat betekent dat papier geen deel meer uitmaakt van de informatiestromen binnen de overheid. Veranderlab helpt het nieuwe digitale dossier te implementeren. Via Roadshows werd een eerste demodesign gedeeld met medewerkers in de uitvoering. Zij gaven feedback aan de hand van de volgende vragen: Waar heb je gehoord, […]

Herijken strategie

Het team van een gespecialiseerd adviesbureau had na drie jaar pionieren behoefte aan het herijken en verder ontwikkelen van de strategie. Veranderlab organiseerde samen met de adviseurs een paar heidagen waar behaalde successen werden gewaardeerd en getoetst werden op hun potentieel voor nieuwe activiteiten voor nieuwe opdrachtgevers. De nieuwe activiteiten werden uitgewerkt en waar mogelijk getoetst met de nieuwe potentiële opdrachtgevers. De eerste fase werd afgesloten met een activiteitenlijst voor elke deelnemer. Na drie maanden is een terugkom dag georiganiseerd waarin de eerste opbrengsten werden gedeeld en vervolgstappen afgesproken.

Voorbereiden groeisprong instelling voor particulier onderwijs

Een kleine instelling bewijst als 44 jaar een goede dienst aan adelocenten die zich grondig willen oriënteren op hun mogelijkheden voordat zij een keuze maken voor een opleiding in hoger onderwijs. Een jaar lang heb ik in de rol van interim directeur het docententeam en de het curriculum voorbereid op een kwalitatieve groeisprong.

Nieuw Bestuursmodel Publieke Omroep Amsterdam

logo_POA

Publieke Omroep Amsterdam

Toen de gemeente Amsterdam in 1995 het kabelnet verkocht aan A2000 werd een deel van de opbrengst bestemd voor SALTO, een publieke zendgemachtigde voor de gemeente Amsterdam. SALTO kreeg een bestuur en een programmaraad. Een bevlogen team zorgde ervoor dat bijna 100 grotere en kleine lokale omroepen tv- en radioprogramma’s produceerde. Eén van die omroepen was AT5. En toen die omroep in 2012 werd overgenomen door RTV-NH was een wijzing naar een Raad van Toezicht + directie model noodzakelijk. Veranderlab begeleidde deze wijziging en begeleidde Raad van Toezicht en Bestuurder in het werken binnen nieuwe verhoudingen.

Op stimulerende wijze wegwijs in een lastig proces

Het Veranderlab heeft de samenwerkingsgesprekken tussen Bekijk ’t en Kunstbende begeleid. Wij zijn erg enthousiast over de manier waarop het Veranderlab aan dat proces gestalte heeft gegeven. Ze hadden zich heel goed voorbereid door zich in beide organisaties te verdiepen, werkten onderling goed samen met een duidelijke taakverdeling, en ze slaagden er in om een complex proces helder te structureren en aan de deelnemers terug te koppelen. En ze hielpen ons snel tot de kern te komen, met een scherp gevoel voor de essentie van de aspecten die ter sprake kwamen bij het onderzoeken van de samenwerkingsmogelijkheden. De begeleiding door het Veranderlab heeft ons echt op een stimulerende manier wegwijs gemaakt in een lastig proces.

Luc van Leeuwen – Directeur Bekijk ’t

Visieontwikkeling CMD Avans

Missie, Visie en Criteria voor de opleiding Communication & Multimedia Design (CMD), Breda. Avans Hogeschool

Emilie Randoe ondersteunde de kennisdomeincoördinatoren van de opleiding CMD bij hun discussies over missie, visie en criteria van de opleiding. Al jaren scoort de opleiding hoog in de rankings en zij wilden daarom graag onderzoeken waar deze kwaliteit in schuilt. Wat zijn de intrinsieke drijfveren van de docenten? Wat zijn de criteria waarop ze hun studenten beoordelen? Het proces leidde ertoe dat twee coördinatoren een klantgerichte ontwerpmethodiek ontwikkelden die de student helpt bij het helder krijgen van de vragen die ze moeten beantwoorden om een geslaagde volgende stap te maken in het ontwerpproces. Daarna ontwikkelde en leidde Emilie Randoe een studiedag waarin het team aan de slag ging met de verfijning en verinnerlijking van de methodiek.

‘Emilie is goed in het ontwerpen van activerende processen waarmee organisaties, door alle functielagen heen, helderheid kunnen krijgen over hun visie, doelstellingen en vragen die er leven. Voor het succesvol implementeren van de uitkomsten ontwikkelt ze effectieve strategieën.
Jan Peeters, adjunct directeur, Academy of Media & user Experience, Avans Hogeschool