Zeven principes voor coöperaties

In 1844 stelde de leden van de Rochdale Society of Equitable Pioneers een zevental uitgangspunten voor coöperaties op. De “equitable pioneers” waren wevers en andere handwerkslieden die aan den lijve ondervonden dat de snel voortschrijdende industriële revolutie hen tot armoede bracht. Na een startkapitaal van 28 pond bij elkaar te hebben gespaard, openden ze winkeltje waar de leden tegen gunstige prijzen basis levensbehoeften als thee, meel en suiker konden kopen. Jaar na jaar werd het assortiment uitgebreid.

Niet alleen als ondernemers, maar ook als intellectuelen brachten ze binnen hun coöperatie iets interessants tot stand: Zeven principes voor gezonde verhoudingen tussen mensen die gezamenlijk iets willen bewerkstelligen.

1. Onderwijs, vorming en informatieverstrekking
2. Vrijwillig en open lidmaatschap
3. Democratische controle door de leden
4. Economische participatie door de leden
5. Autonomie en onafhankelijkheid
6. Coöperaties tussen coöperaties
8. Aandacht voor de gemeenschap

Als één van de initiatiefnemers van het broodfonds Brood & Spelen herken ik deze principes in het werk dat we verzetten om van onze vereniging een sterke club te maken van mensen die meer doen dan alleen samen elkaars risico op tijdelijke arbeidsongeschiktheid dragen.