“Emilie Randoe verbindt de bovenstroom met de onderstroom.”

Veranderlab heeft zich gespecialiseerd in de implementatiefase van verandertrajecten. De ervaringen uit de projecten in de de afgelopen jaren zijn vertaald naar een eenvoudig model met drie aandachtsgebieden: de Veranderdriehoek Weten waar de organisatie staat binnen elk van die aandachtsgebieden helpt bij het kiezen van passende interventies. Als ze bovendien goed op elkaar afgestemd zijn, wordt de kans op een geslaagde implementatie vele malen groter dan wanneer een verandertraject wordt ingericht op basis van de voorkeursstijl van de verantwoordelijk manager. Het werk van het veranderlab start met een vooronderzoek waarin de stand van zaken binnen de drie aspecten van de ‘veranderdriehoek’ in kaart wordt gebracht en wordt vertaald naar een goed onderbouwde veranderaanpak. Deze aanpak dient gedurende het project als toetssteen voor alle stappen in de implementatiefase.

Hele uitgebreide plannen maakt het Veranderlab niet. Onze ervaring heeft geleerd dat het maken van plannen er meestal vooral toe leidt dat er een heleboel weerstand loskomt. Daardoor zet de organisatie zichzelf bij wijze van spreken oogkleppen op die verhinderen om goed waar te nemen wat er allemaal gebeurt gedurende de implementatiefase en hoe je meer kunt krijgen van ontwikkelingen die het doel dichterbij brengen. Wél zorgen we ervoor dat in de opdrachtgever- opdrachtnemer relatie op elk moment duidelijk is wat we gaan doen, wanneer we tevreden zijn over het resultaat en wanneer we gereed zijn voor de volgende stap en wat dan gaan doen.

veranderdriehoek

Veranderconfiguratie

Elke organisatie is op een andere manier ingesteld. Dit noemen wij de ‘Veranderconfiguratie’. Om een verandering tot een goed einde te kunnen brengen moet je die instellingen kennen en je aanpak daarop afstemmen. Een taakorganisatie die uit de pioniersfase komt, te maken heeft met een duidelijke knip tussen beleid en uitvoering en zich op een maatschappelijk gevoelig domein begeeft zit heel anders in elkaar dan een organisatie die al 375 jaar bestaat en er trots op is al heel wat stormen te hebben overleefd. Zo brengt elke configuratie eigen dilemma’s, patronen en spanningsvelden met zich mee. Als je daar rekening mee houdt bij het ontwikkelen van je veranderaanpak, heb je al een heleboel valkuilen in beeld voordat je daadwerkelijk aan de implementatie begint. Een belangrijke valkuil die wij vaak tegenkomen is dat de manier waarop het veranderproject is ingericht vooral goed aansluit bij de veranderstijl van de verantwoordelijke manager.

Leiderschap

Een tweede belangrijk aspect bij het ontwikkelen van een veranderaanpak is het onderzoek naar het leiderschap binnen de organisatie. Wie binnen de organisatie is in staat om op heldere en inspirerende wijze uit te dragen wat de verandering is, wat de organisatie met de verandering wil bereiken en waarom het bereiken van dit doel belangrijk is voor de organisatie.

Spraak organiseren

De derde pijler van een succesvolle verandertraject is het ‘spraak organiseren’. Wat vinden de medewerkers eigenlijk van de verandering? Hoe is het verhaal bij hen geland? Hoe spreken zij over de verandering bij het koffiezetapparaat of in de wandelgangen rond het afdelingsoverleg. Wat zijn volgens hen belangrijke aspecten om rekening mee te houden? Wat hebben zij geleerd van eerdere verandertrajecten? Waar liggen volgens hen de kansen en mogelijkheden? Uiteindelijk zijn het de mensen in de uitvoering die van een verandertraject een succes weten te maken of niet doordat zij hun werk anders gaan doen of nieuwe dingen gaan doen.