Specialist in implementatie

Veranderlab is gespecialiseerd in de implementatie van veranderingen. Een verandering begint immers pas als de mensen in de uitvoering iets anders gaan doen.

De ervaringen uit de projecten in de afgelopen jaren zijn vertaald naar een eenvoudig model met drie aandachtsgebieden: de Veranderdriehoek. Ik gebruik dit model om een veranderaanpak te ontwikkelen echt goed past bij de veranderopgave van mijn opdrachtgever. Bij het ontwikkelen van de aanpak kijken we naar het type organisatie, het type leiderschap en naar de manier waarop medewerkers in de uitvoering naar de opgave kijken. Hierdoor wordt kans op een geslaagde implementatie vele malen groter dan wanneer een verandertraject wordt ingericht op basis van de voorkeursstijl van de verantwoordelijk manager.
bt-leesmeer