Herijken strategie

Het team van een gespecialiseerd adviesbureau had na drie jaar pionieren behoefte aan het herijken en verder ontwikkelen van de strategie. Veranderlab organiseerde samen met de adviseurs een paar heidagen waar behaalde successen werden gewaardeerd en getoetst werden op hun potentieel voor nieuwe activiteiten voor nieuwe opdrachtgevers. De nieuwe activiteiten werden uitgewerkt en waar mogelijk getoetst met de nieuwe potentiële opdrachtgevers. De eerste fase werd afgesloten met een activiteitenlijst voor elke deelnemer. Na drie maanden is een terugkom dag georiganiseerd waarin de eerste opbrengsten werden gedeeld en vervolgstappen afgesproken.