Graphic Facilitation Leaders Connect, Brussel

Op 21 april kwamen in Brussel een kleine 150 mensen bijeen tijdens “Leaders Connect” om zich te verdiepen in de uitdagingen voor leiders in de 21ste eeuw. Veranderlab was door de organisatie gevraagd voor “graphic facilitation” . Ik zou er nog steeds geen goed Nederlands woord voor weten ;).

De organisatoren hadden goed nagedacht hadden over de manier waarop ze de inhoud van de bijeenkomst over het voetlicht wilden laten komen. Niet alleen inspiratie bieden via goede sprekers, maar de deelnemers ook onderling met elkaar in gesprek te brengen via “council meetings” in tipi’s en tijdens “world cafées”. Immers: Hoe groter de congruentie is tussen inhoud en vorm, hoe groter de kans op impact!

De ambitie van de organisatie inspireerde mij als “graphic facilitator” tot een nieuw model poster: Aan de linkerzijde de samenvatting op hoofdlijnen van de presentaties en op de rechterhelft ruimte voor de feedback uit de tipi’s en het “world cafe”. Om toch een beetje regie te houden over de artistieke kwaliteit van het geheel, heb ik templates ontworpen die bij de onderwerpen van de presentaties pasten: dartpijltjes voor Raj Sisodia over doelen, plantjes voor Gonzalo Muñoz en Rob Hopkins over de zorg voor onze planeet en pijlen voor de sessie van Jackie Lynton over de menselijke interactie.

De templates hebben we samen met een goede stift in de tasjes voor de facilitators gestopt. Aan het eind van elke sessie brachten de facilitators de resultaten naar het “Drawing Station” zodat ze op de posters konden worden geplakt.

De posters hebben we na elke ronde opgehangen in de centrale hal. Leuk om te zien hoe goed het werkelijk doorvoeren van congruentie uitwerkte. Wij konden ons in de tekeningen tot de hoofdlijnen beperken, omdat de rijkdom aan inzichten en ideeën van de deelnemers zichtbaar werd via de templates. Het geheel nodigde uit tot waardoor ook de reflectie op het geheel op gang kwam.

Aan het eind van de middag hebben we de drie posters gepresenteerd. Groot applaus en bedankjes van de sprekers en de organisatie. Maar ook leuk om te zien hoe vaak te posters gedeeld zijn via sociale media door de deelnemers en de sprekers!

Ook behoefte aan een workshop of conferentie met impact? Bel met Emilie op 0612535818of mail naar erandoe@veranderlab.nl. Geïnteresseerd in “Leaders Connect”? Het programma vind je op de website van Lead-In.