Zeven principes voor coöperaties

In 1844 stelde de leden van de Rochdale Society of Equitable Pioneers een zevental uitgangspunten voor coöperaties op. De “equitable pioneers” waren wevers en andere handwerkslieden die aan den lijve ondervonden dat de snel voortschrijdende industriële revolutie hen tot armoede bracht. Na een startkapitaal van 28 pond bij elkaar te hebben gespaard, openden ze winkeltje waar de leden tegen gunstige prijzen basis levensbehoeften als thee, meel en suiker konden kopen. Jaar na jaar werd het assortiment uitgebreid.

Niet alleen als ondernemers, maar ook als intellectuelen brachten ze binnen hun coöperatie iets interessants tot stand: Zeven principes voor gezonde verhoudingen tussen mensen die gezamenlijk iets willen bewerkstelligen.

1. Onderwijs, vorming en informatieverstrekking
2. Vrijwillig en open lidmaatschap
3. Democratische controle door de leden
4. Economische participatie door de leden
5. Autonomie en onafhankelijkheid
6. Coöperaties tussen coöperaties
8. Aandacht voor de gemeenschap

Als één van de initiatiefnemers van het broodfonds Brood & Spelen herken ik deze principes in het werk dat we verzetten om van onze vereniging een sterke club te maken van mensen die meer doen dan alleen samen elkaars risico op tijdelijke arbeidsongeschiktheid dragen.

SER: Sappelen in de cultuursector

Er is behoorlijk wat ophef in de media naar aanleiding van het onderzoek van de Raad voor Cultuur en de SER naar de economische positie van kunstenaars. Niet onbegrijpelijk, want de uitkomsten zijn schokkend. De onderzoekers brachten de gevolgen in kaart van de bezuinigingen in 2014 en volgende jaren: 200 miljoen bezuinigingen door het rijk, gevolgd door nog eens 350 miljoen bij Provincie en Gemeente. Bij elkaar meer dan een half miljard euro aan initiële bezuiningen dus.
Volgens het rapport werkten er in 2013 106.000 zelfstandigen in de culturele sector. Zij verdienden gemiddeld 30% minder dan een modaal inkomen en kunnen meestal geen voorzieningen treffen voor arbeidsongeschiktheid of pensioen,

De Raad voor Cultuur startte dit onderzoek voor de Agenda Cultuur 2017 – 2020 en verder en zal de uitkomsten ook gebruiken om minister Jet Bussemaker te adviseren over de besteding van de 2 miljoen euro (!) die dankzij een amendement van de Tweede Kamer beschikbaar is gesteld voor de verbetering van de positie van kunstenaars op de arbeidsmarkt.

Mij verbazen drie dingen: Ten eerste de ophef over dit rapport. Niet alleen prominenten uit de kunstwereld, maar ook gezaghebbende instituten hebben precies deze ontwikkeling voorspeld.
Ten tweede: de uitkomsten betreffen voor ongeveer 40% beroepsgroepen die deel uitmaken van de creatieve industrie. Deze sector wordt door beleidsmakers nog steeds gepositioneerd als een belangrijke banenmotor. Kennelijk vraagt de transitie naar de home-shore economie (de zesde economische revolutie sinds de uitvinding van de stoommachine) toch nog om heel andere interventies om te waarborgen dat werknemers en ZZP’ers een fatsoenlijke boterham kunnen verdienen.
Ten derde: de totale wanverhouding tussen de problemen en het kaliber oplossingen dat wordt aangereikt. Minister Bussemaker heeft 2 miljoen vrijgemaakt. Er zijn sinds 2014 zes sectorplannen in uitvoering met onder andere de volgende doelstellingen: 100 leer werkplekken te creëren, 825 werklozen en werkzoekenden te helpen om een nieuwe baan te vinden of – schrik niet – aan de slag te gaan als zelfstandige, 500 zzp’ers en 200 werknemers scholing aan te bieden in ondernemerschap en in het genereren van meer eigen inkomsten, 1250 medewerkers en werkzoekenden via een loopbaancheck- en advies beter inzicht in hun competenties en mogelijkheden te bieden, zodat zij gericht naar een andere baan kunnen toewerken. Als je je bedenkt dat het om 106.000 ZZP’ers gaat en in totaal om circa 250.000 mensen die werkzaam zijn in de culturele sector, dan hier is sprake van hooguit een dauwdruppeltje op een gloeiende plaat.

Het is te hopen dat huidige en toekomstige generaties beleidsmakers gebruik gaan maken van de instrumenten die voorhanden zijn om nog voor de feitelijke ingreep inzicht te krijgen in de mogelijke effecten ervan. Ik zal om te beginnen Joop Daalmeijer en Mariette Hamer een mailtje sturen met een voorstel van Veranderlab.

Het gehele rapport van de Raad voor Cultuur en SER lezen? Klik hier voor een link naar het gehele rapport.

De monitor Creatieve Industrie vind je hier.

Voorbereiden groeisprong instelling voor particulier onderwijs

Een kleine instelling bewijst als 44 jaar een goede dienst aan adelocenten die zich grondig willen oriënteren op hun mogelijkheden voordat zij een keuze maken voor een opleiding in hoger onderwijs. Een jaar lang heb ik in de rol van interim directeur het docententeam en het curriculum voorbereid op een kwalitatieve groeisprong.

Zoku, het keukentafel hotel

Najaar 2015 opent Zoku Loft Hotel, een nieuw hotelconcept van de bedenkers van CitizenM. Zoku is bedoeld voor mensen die gedurende langere tijd in een hotelkamer moet verblijven. De kamer is eigenlijk een slim ontworpen studio, waar niet het bed maar ‘een keukentafel’ de meest prominente plaats in neemt. Het hotel is gericht op een verblijf van een week tot drie maanden voor mensen die niet geven om de hoeveelheid sterren.

Batterij voor opslaan zelfopgewekte stroom

Autofabrikant Tesla presenteert als eerste een batterij om energie die is opgewekt met zonnecellen of windmolens op te slaan. Een belangrijke doorbraak, want het grote probleem met deze energiebronnen is dat ze onvoldoende vermogen leveren om tijdens de piekuren voldoende stroom te leveren. De powerwall is 1,5 meter hoog en 1 meter breed en gaat tussen € 2.800 en € 3.100 euro kosten

I-cane arriveert in NL

In 2000 kende de jury van de SWIFT prijs de prijs voor toe aan I-Cane, een intelligente blinden geleidestok. Vandaag is de officiële introductie in Nederland, negen jaar na de start van het project. Ik was lid van deze jury en ben heel blij dat een winnaar op deze manier in het nieuws komt vandaag. Daar doe je het uiteindelijk allemaal voor!

De SWIFT prijs werd tussen 1997 en 2012 uitgereikt aan jaarlijks één project dat  die  mensen aan elkaar wist te verbinden door innovatief gebruik van technologie.

Zoku, het keukentafel hotel

ZokuNajaar 2015 opent Zoku Loft Hotel, een nieuw hotelconcept van de bedenkers van CitizenM. Zoku is bedoeld voor mensen die gedurende langere tijd in een hotelkamer moet verblijven. De kamer is eigenlijk een slim ontworpen studio, waar niet het bed maar ‘een keukentafel’ de meest prominente plaats in neemt. Het hotel is gericht op een verblijf van een week tot drie maanden voor mensen die niet geven om de hoeveelheid sterren.