Veranderlab: Specialist in de implementatie

Veranderlab is gespecialiseerd in de implementatiefase van verandertrajecten. De ervaringen uit de projecten in de de afgelopen jaren zijn vertaald naar een model met drie aandachtsgebieden: de Veranderdriehoek. Weten waar de organisatie staat op elk van die aandachtsgebieden, helpt bij het kiezen van passende interventies. Als deze bovendien goed op elkaar afgestemd zijn, wordt de kans op een geslaagde verandering die beklijft vele malen groter dan wanneer een verandertraject wordt ingericht op basis van de voorkeursstijl van de verantwoordelijk manager.

veranderdriehoek

Veranderconfiguratie

Elke organisatie is op een andere manier “ingesteld”. Dit noemen wij de ‘Veranderconfiguratie’. Om een verandering tot een goed einde te kunnen brengen moet je die “instellingen” kennen en je aanpak daarop afstemmen. Een taakorganisatie die uit de pioniersfase komt, zit immers heel anders in elkaar dan een organisatie die al 375 jaar bestaat. Elke configuratie brengt eigen dilemma’s, patronen en spanningsvelden met zich mee. Als je daar rekening mee houdt bij het ontwikkelen van je veranderaanpak, heb je al een heleboel valkuilen in beeld voordat je daadwerkelijk aan de implementatie begint.

Leiderschap

Een tweede belangrijk aspect bij het ontwikkelen van een veranderaanpak is het  leiderschap binnen de organisatie. Wie binnen de organisatie draagt op heldere en inspirerende wijze uit wat de verandering is, wat de organisatie met de verandering wil bereiken en waarom het bereiken van dit doel belangrijk is voor de organisatie. We komen er vaak achter dat het antwoord op deze vragen nog niet helemaal is uitgewerkt. En dat is wel belangrijk, want medewerkers willen het nieuws over veranderingen graag horen van hun eigen leidinggevende.

Spraak organiseren

De derde pijler van een succesvolle verandertraject noemen we “spraak organiseren”: Wat vinden de medewerkers eigenlijk van de verandering?  Hoe spreken zij er over in het afdelingsoverleg en bij het koffiezetapparaat. Wat zijn volgens hen belangrijke aspecten om rekening mee te houden? Wat hebben zij geleerd van eerdere verandertrajecten? Waar liggen volgens hen de kansen en mogelijkheden? Hoe kunnen we het het beste doen? Veranderlab ontwerpt de nieuwe praktijk samen met medewerkers in de uitvoering en probeert de nieuwe aanpak uit in labs of pilots. Er verandert immers pas echt wat als mensen in de uitvoering iets veranderen in hun dagelijks werk anders gaan doen.