Wie is het veranderlab?

Veranderlab is een groep van ervaren deskundigen met elk hun eigen specialisme: verandermanagement, bedrijfsvoering, informatiemanagement, communicatie en coaching.

Emilie Randoe is al ruim twintig jaar eindverantwoordelijk manager en bestuurder in grote en kleine, commerciële en non-profit organisaties en instellingen. Verandering en het treffen van de voorbereidingen die nodig zijn om de de toekomst te kunnen ontvangen, lopen als een rode draad door haar loopbaan.

De bedrijfskundige Anne-Marie Jeunink richt zich op het verbeteren en versoepelen van processen en beheersen van kosten en budgetten. Zij is een ervaren manager voor facilitaire en logistieke zaken in de culturele en non-profit sector.

Josine Van de Voort is informatiemanager en ICT-specialist. Zij heeft jaren gewerkt als systeembeheerder en als projectmanager bij commerciële bedrijven en bij de overheid. Nu werkt zij als zelfstandige ICT-adviseur en interimmanager voor profit en non-profit organisaties.

Alexandra Gerny zorgt al jaren bij creatieve en culturele instellingen voor soepele communicatie en begeleiding van managers en medewerkers. Als coach is zij gespecialiseerd in het begeleiden van veranderprocessen bij teams en individuen, aanpak van stress en (over)spanning en loopbaanbegeleiding.

Emilie Randoe

Emilie Randoe houdt zich al meer dan 20 jaar bezig met hoe veranderingen tot stand komen – en hoe niet.  Zij verbindt de bovenstroom met de onderstroom waardoor veranderprojecten in een stroomversnelling kunnen raken. Haar sterke conceptuele vermogen, haar deskundigheid en lange adem zorgen ervoor dat projecten ook daadwerkelijk tot een goed einde komen.

Emilie Randoe (1963) neemt met plezier de rol op zich van coach, projectleider, chef de mission, gangmaker, partner, manager, directeur, bestuurder en toezichthouder. Zij deed ervaring op in het hoger onderwijs, de culturele sector, het openbaar bestuur, in de zorg en in de media. Zij ontwikkelde de bijlage ‘Marketing in Cyberspace’ van het adverteerdersvakblad Nieuwstribune, zorgde er voor dat het Amsterdamse basisonderwijs echt aan de slag ging met Demi Dubbels Teletijdmachine, begeleidde de ontwikkeling van en de eerste experimenten met de eerste digitale portfolio voor de het Nederlandse kunstvakonderwijs en richtte het Instituut voor Interactieve Media op bij de Hogeschool van Amsterdam. Als zelfstandig adviseur begeleidde zij heel wat onderwijsvernieuwingen bij creatieve en technische hbo opleidingen. Ze begeleidde de Amsterdamse Kring van Verloskundigen bij het doorhakken van knopen over de toekomst en ze leverde als één van de initiatiefnemers van de Houdini Beweging een substantiële bijdrage aan de organisatie van de conferentie ONTwikkel de Jeugdzorg – Kansen voor Kinderen.

In 1994 werd Emilie Randoe gegrepen door de nieuwe media. De Digitale Stad kwam een modem installeren en na een half uurtje verscheen de catalogus van de Library of Congress op haar computerscherm. Op dat moment ontkiemde een grote belangstelling voor nieuwe media en voor de manier waarop zij onze wijze van werken, ontspannen, liefhebben en waarde creëren beïnvloeden. Dit zorgt ervoor dat ze goed is aangesloten op de tijdsgeest en deze ook kan ontsluiten voor haar opdrachtgevers.

Het werk voor WaagSociety en de Hogeschool van Amsterdam voegde hier in de loop der jaren nog een tweede spoor aan toe: hoe schep je in organisaties een klimaat waarin verandering en vernieuwing een bron van inspiratie, energie en groei zijn? Van deze vragen heeft Emilie inmiddels haar werk gemaakt. Met haar aan boord lukt het om met een stevige basis te beginnen. Zij brengt mensen bij elkaar, zet talent in zijn kracht en organiseert spraak. Ze daagt mensen uit om hun zienswijzen op tafel te leggen en organiseert het proces van dialoog te besluit. Ze houdt van een goede grap. En zij houdt het hoofd koel en gaat door totdat de doelen zijn gerealiseerd.

www.randoeverandermanagement.nl

Anne-Marie Jeunink

Anne-Marie Jeunink verbindt organisatiedoelstellingen aan bedrijfsprocessen. Want zij weet als geen ander dat een bedrijf alleen succesvol is als doelen, werkwijzen, resultaten, budgetten en instrumenten voor monitoring gekoppeld zijn aan de inhoud.

Anne-Marie Jeunink (1968) is een ervaren manager bedrijfsvoering in de non-profit en profit-sector. Zij studeerde bedrijfskunde en sociale- en organisatiepsychologie. Dit is, samen met haar talent om zaken in groter verband te zien, een uitstekende basis voor het brede terrein van bedrijfsvoering.

Anne-Marie Jeunink heeft in uiteenlopende organisaties en sectoren leiding gegeven aan de zakelijke afdelingen. Onder andere werkte zij voor het Theater Instituut Nederland, voor de jeugdzorg (bij Stichting Cardea), en bij KPN Risicom.

Allemaal organisaties die, aangewakkerd door externe ontwikkelingen, grondig gingen vernieuwen en veranderen. Ze weet uit eigen ervaring welke processen daarbij intern op gang komen en welke knelpunten ontstaan. In deze complexe omgeving houdt zij focus op doelstellingen en resultaten.

Als hoofd bedrijfsvoering en nu als zelfstandig projectmanager heeft zij leiding gegeven en deelgenomen aan projecten op het gebied van HRM (reorganisatie, functiewaardering, beoordelingssystematiek, scholing),  planning & control (handboek AO, management rapportages) en aan facilitaire vraagstukken (verhuizing, herinrichting, opzetten contractbeheer).

LinkedIn

Josine Van de Voort

Josine van de VoortJosine van de Voort pakt ICT- en andere bedrijfsvragen pragmatisch aan. Omdat zij ook de taal van de ICT-wereld spreekt en begrijpt, lukt het haar om bedrijfsprocessen en ICT-oplossingen optimaal aan elkaar te koppelen. Josine is een ervaren projectmanager van automatiseringsprojecten en manager van IT-afdelingen.

Na haar studie Culturele Antropologie aan de UvA volgde Josine van de Voort (1954) een opleiding tot PC-specialist, waarmee zij meteen aan de slag ging bij kleine non-profit-organisaties zoals de  Stichting Tool. Daar kon zij haar interesse voor de Derde Wereld combineren met IT. Later woonde en werkte Josine een aantal jaren in Honduras, waar zij hoofd was van een computercentrum. Ook werkte ze mee aan het grote Latijns Amerikaans armoede onderzoek van Oxfam, en richtte samen met anderen het succesvolle “ESA consultores” op. Voor ESA deed zij sociaaleconomisch onderzoek naar denkbeelden over AIDS bij jonge vrouwen met behulp van focus groups. Tevens was zij verantwoordelijk voor de statistische verwerking van de onderzoeksgegevens.

Weer terug in Nederland maakte Josine de overstap naar de commerciële sector. Bij IBM Nederland werkte zij als projectleider en afdelingsmanager voor klanten zoals het Havenbedrijf Rotterdam, Essent en Ernst en Young. Ook organiseerde zij het EXITE kamp, een project van IBM om meer jonge meisjes te interesseren voor techniek.

Na bijna tien jaar in de commerciële wereld stapte Josine over naar de overheid. Bij de Amsterdamse Dienst Persoonsgegevens en Geoinformatie was zij afdelingsmanager van de informatieafdeling, waar zij de nadruk legde op de verbinding naar buiten en naar de stad toe. Sinds enkele jaren werkt zij als ZZP-er voor de overheid en de culturele sector als afdelingsmanager of projectleider.  Haar specialisatie is Informatiemanagement; het digitaliseren van werkprocessen en digitale depots.

www.vandevoortconsult.nl

Alexandra Gerny

Alexandra Gerny zorgt al jaren bij creatieve en culturele instellingen voor soepele communicatie en begeleiding van managers en medewerkers. Als oplossingsgerichte coach ondersteunt zij veranderprocessen bij teams en leidinggevenden. Haar passie is het begeleiden van mensen rondom hun werk, zodat deze efficiënter kunnen functioneren, goed omgaan met hoge druk en (over)spanning of hun eigen antwoorden vinden op loopbaanvragen. Lees ook haar blog met tips en info over stress en loopbaan.

In Nederland werkte Alexandra Gerny als hoofd communicatie en PR bij internationale architectenbureaus. Al snel groeide haar takenpakket, en nam zij ook teamontwikkeling, verbetering van de interne communicatie en coaching van medewerkers voor haar rekening. Dat beviel dermate goed, dat zij haar praktijkervaringen heeft aangevuld met focusopleidingen op het gebied van arbeids- en organisatiepsychologie, oplossingsgericht coaching, stresshantering, teamcoaching en meer. Inmiddels heeft zij een eigen bureau, Gerny Coaching Creatives.

Alexandra Gerny studeerde aan de Universiteit Bazel kunst- en architectuurgeschiedenis. Voordat ze in 2004 naar Nederland kwam, heeft zij in in verschillende landen in de creatieve en culturele sector gewerkt. Voor het Vitra Design Museum in Weil am Rhein (Duitsland) organiseerde zij grote overzichtstentoonstellingen. Bij de Marlborough Gallery (New York) werkte zij voor de publicatieafdeling, en bij de Galerie Hauser & Wirth & Presenhuber (Zürich) was zij verantwoordelijk voor de begeleiding van de bij de galerie aangesloten kunstenaars. Ze werkte ook in de wetenschap: voor het Swiss Institute for Art Research (Zürich) heeft zij een uitgebreide webdocumentatie ontwikkeld.

www.gerny.nl